Giới thiệu về nhà trường

5/7/2021 3:19:39 PM

GIỚI THIỆU

 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

I. TÊN VÀ LOẠI HÌNH TRƯỜNG

1. Tên trường

- Tên tiếng Việt:

+ Tên đầy đủ: TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ CỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỒNG ĐỨC

+ Tên viết tắt: TRƯỜNG TH, THCS&THPT HỒNG ĐỨC

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: HONG DUC SCHOOL

2. Loại hình trường

Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức thuộc loại hình trường công lập nhiều cấp học; là đơn vị cơ sở của giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; do Trường Đại học Hồng Đức đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng; được Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa cho phép thành lập.

Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

II. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU

1. Sứ mạng

Tạo dựng được môi trường học tập và rèn luyện lành mạnh, kỷ cương, tiên tiến; tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được phát triển khỏe mạnh về thể chất; phong phú về tâm hồn; có tư duy độc lập, sáng tạo; có khả năng giải quyết vấn đề và hợp tác để thành công trong công việc và cuộc sống.

2. Tầm nhìn

Xây dựng Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của ngành giáo dục Thanh Hóa. Giáo dục học sinh có nền tảng tri thức phổ thông toàn diện, có nhân cách và trí tuệ thời đại, có khả năng hội nhập quốc tế và thích ứng nhanh.

3. Mục tiêu

- Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo cơ chế vận hành trường cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao liên cấp phù hợp hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, chú trọng phát triển năng khiếu cá nhân, từng bước giảng dạy song ngữ cho các môn học cơ bản, có sự chọn lọc các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc và tự chọn của Bộ GD&ĐT;

- Xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh dựa trên chương trình phổ thông quốc gia tổng thể; đồng thời phát triển năng lực, kỹ năng sống của cá nhân theo sở trường và nhu cầu nghề nghiệp sau này: năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, thẩm mỹ, giao tiếp, hợp tác, công nghệ thông tin và phát triển khả năng ngôn ngữ tiếng Anh;

- Kết quả, thành tích học tập, phẩm chất và năng lực cá nhân của học sinh từng cấp học vượt trên yêu cầu, tiêu chí kiểm tra đánh giá của Sở GD&ĐT Thanh Hóa và Bộ GD&ĐT; học sinh tốt nghiệp tại trường có khả năng học tiếp được tại các trường trong phạm vi cả nước, hoặc nước ngoài; đội tuyển học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, tài năng các bậc học đạt thành tích cao.

- Là cơ sở để triển khai các hoạt động rèn nghề cho các ngành đào tạo giáo viên; là nơi nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học giáo dục trong đào tạo giáo viên và giảng dạy ở trường phổ thông, góp phần đổi mới giáo dục.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng, nhiệm vụ

Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức Hồng Đức có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng cao theo mục tiêu, chương trình Giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình các cấp cho học sinh trong nhà trường;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ rèn nghề cho sinh viên các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Hồng Đức;

- Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục; triển khai ứng dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục tiên tiến vào thực tiễn hoạt động của nhà trường; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục, cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo của các ngành sư phạm;

- Xây dựng và phát triển Nhà trường theo hướng Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức chất lượng cao, tổ chức bồi dưỡng và phát triển học sinh có năng khiếu; phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu trong các hoạt động thi đua dạy học và giáo dục học sinh trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa;

- Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục học sinh phổ thông;

- Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng; tham gia các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Thực hiện tốt kiểm định chất lượng giáo dục;

- Có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

IV. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở vật chất, trang  thiết bị của Trường được quy hoạch, thiết kế, xây dựng và trang bị đáp ứng các tiêu chuẩn TCVN 3907: 2011, TCVN 8793-2011, 8794-2011 (Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế xây dưng trường tiểu học, trường trung học) và đảm bảo các quy định tại thông tư 13/2020/TT-BGDĐT (Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học). Các phòng học được trang bị các trang thiết bị hiện đại, chất lượng cao (Tivi, điều hòa, máy chiếu, các thiết bị phụ trợ,....).

 V. VỀ ĐỘI NGŨ CỐ VẤN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ; GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Về đội ngũ cố vấn chuyên môn, nghiệp vụ

 Trường có đội ngũ cố vấn chuyên môn, nghiệp vụ là các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên của các ngành sư phạm thuộc trường Đại học Hồng Đức như: Giáo dục tiểu học, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Lý luận chính trị - luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Tin học… Đây là điều kiên thuận lợi cho nhà trường trong công tác dạy học, giáo dục và hoạt động thực hành sư phạm cho sinh viên tại trường.

2. Về đội ngũ giáo viên

      +100% giáo viên đạt trên chuẩn đối với cấp Phổ thông;

      +100% giáo viên có kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong dạy học, 50% giáo viên có trình độ Tiếng Anh B1 trở lên hoặc tương đương.

3. Về chương trình giảng dạy 

Thực hiện theo chương trình phổ thông mới ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cả ba khối TH, THCS&THPT.

Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức đưa môn Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) vào dạy học bắt buộc từ lớp 1.

Đối với các lớp sử dụng dịch vụ chất lượng cao, ngoài việc được trang bị phòng học với các trang thiết bị hiện đại (Tivi, bảng thông minh, máy chiếu, bàn ghế cao cấp, ...), trong chương trình chính khóa sẽ được lồng ghép thêm các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh.

4. Về phương pháp giảng dạy

 Sử dụng phương pháp dạy học mở, 100% tiết dạy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục – Đào tạo, có phương pháp đặc thù và khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.

Tập tin đính kèm